Socialinė atsakomybė | Malsena Socialinė atsakomybė | Malsena
LT
EN

Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Mūsų veikla niekuomet nebuvo orientuota vien į finansinius rezultatus. Visuomet jautėme atsakomybę siekti daugiau, rūpintis tais, kurie mums svarbūs: darbuotojais, partneriais (ūkininkai, tiekėjais, klientais, vartotojais) ir visuomene bendrai.

Tvaraus verslo link

Grūdų auginimo programos

Grūdų auginimo programos yra sukurtos glaudžiam „Malsena Plius“ ir partnerių–ūkininkų bendradarbiavimui užtikrinti ir padėti ūkininkams užauginti didesnius, kokybiškesnius grūdų derlius, tausojant Lietuvos gamtą. Tiekiame ūkininkams kokybišką sėklą, padedame rūpintis pasėliais nuo sėjos iki pat derliaus nuėmimo, siūlome palankesnes grūdų supirkimo sąlygas. Taip užtikriname nuolatinę, kokybiškų lietuviškų grūdų pasiūlą, skatiname draugiškus aplinkai žemdirbystės metodus ir palaikome Lietuvos ūkininkus.

 „Zero-waste“ principai

Optimizuojame produkcijos gamybos procesus taip, kad iki minimumo sumažintume perteklinį resursų vartojimą – gaminame tik tiek, kiek reikia. Tokiu būdu galime išvengti nerealizuotos produkcijos atliekų ir maisto ir jo atsargų švaistymo. Esant nenumatytam produkcijos paklausos nuokrypiui, visuomet pasirūpiname, kad produkcija laiku pasiektų įvairias nevyriausybines organizacijas kaip „Maisto bankas“ ir virstų reikalinga parama.

Atsakingas vartojimas

Atsakingas vartojimas glūdį kiekviename mūsų veiklos žingsnyje. Pradedant dirbamų žemių ir baigiant kuro tausojimu diegiame kokybinius ir procesų tobulinimus tam, kad padidintume savo efektyvumą ir sumažintume suvartojamus resursus.

Švari energija

2020 m. įmonė atnaujina visą savo turimų automobilių ir sunkvežimių parką tam, kad sumažintų teršalų išmetimą į aplinką ir pereitų prie aplinkai draugiškesnių modelių. Tuo tarpu ilgalaikiuose įmonės planuose numatomas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas gamybos procesuose (2021–2022).

Sveikatai palankesnė mityba

Didelė dalis „Malsena Plius“ produktų yra pažymėti skandinavišku, sveikatai palankius produktus žyminčiu „Rakto skylutė“ simboliu, esame peržiūrėję ir sumažinę pridėtinio cukraus kiekius didesnėje dalyje vartotojams siūlomų produktų. Įmonių grupė gali pasigirti esanti „Košės dienos“ iniciatore Lietuvoje.

Rūpinamės savo darbuotojais

Stengiamės nuolatos gerinti darbuotojų darbo sąlygas: grupės mastu peržiūrėjome darbuotojų atlygio ir bonusų sistemas, pristatėme lygių galimybių ir darbuotojų elgesio kodeksus. Sėkmingai įdarbinome KAIZEN įrankį, kuris suteikia galimybę patiems darbuotojams gerinti savo darbo sąlygas ir efektyvinti procesus.

Skatiname teigiamus pokyčius

Nuolat stengiamės surasti naujų būdų padidinti gamybos ir procesų efektyvumą ir kartu sumažinti kuriamą neigiame poveikį aplinkai. Neapsiribojame vien įmonės vidumi: skatiname ir vartotojus rūšiuoti, pateikdami lengvai suprantamas, patrauklias akiai rūšiavimo instrukcijas ant savo produktų pakuočių.